Karlov 1982

Karlov, V. V. 1982. Evenki v 18-nachale 20 v. (Evenki in the Eighteenth-Beginning of the Twentieth Centuries).

@book{karlov1982,
 address = {Moscow},
 author = {Karlov, V. V.},
 key   = {Karlov (1982)},
 title  = {Evenki v 18-nachale 20 v. (Evenki in the Eighteenth-Beginning of the Twentieth Centuries)},
 year  = {1982}
}