Mazin 1992

Mazin, A. I. 1992. Byt i hozjaistvo evenkov i orochenov (Evenki and Orochen Ways of Life).

@book{mazin1992,
 address = {Novosibirsk},
 author = {Mazin, A. I.},
 key   = {Mazin (1992)},
 title  = {Byt i hozjaistvo evenkov i orochenov (Evenki and Orochen Ways of Life)},
 year  = {1992}
}