Tugolukov 1985

Tugolukov, V. A. 1985. Tungusy (evenki i eveny) Srednei i Zapadnoi Sibiri (The Tungus [The Evenk and Even] of Middle and Western Siberia).

@book{tugolukov1985,
 address = {Moscow},
 author = {Tugolukov, V. A.},
 key   = {Tugolukov (1985)},
 title  = {Tungusy (evenki i eveny) Srednei i Zapadnoi Sibiri (The Tungus [The Evenk and Even] of Middle and Western Siberia)},
 year  = {1985}
}